Studie- och yrkesvägledning

Barn och ungdomar ska uppleva sina framtidsval som positiva och de ska känna att de kan påverka sin egen framtid. Detta är betydelsefullt för både individen och för samhället.

På skolan arbetar vi för att ge eleverna stöd i att göra bra och genomtänkta val till gymnasiet, utifrån sina unika förutsättningar och möjligheter.

Studie- och yrkesvägledning handlar om att ta reda på vem du är, dina personliga egenskaper, intressen, färdigheter och erfarenheter. Vägledningens syfte är att ge eleverna redskap och kunskap för att kunna använda hela sin kapacitet för att nå framtida mål inom utbildning och yrke.

I studie- och yrkesvägledningen arbetar vi för att öka:

  • medvetenhet om dig själv
  • medvetenhet om alternativen
  • förmåga att fatta beslut
  • insikt och kompetens för att fatta välgrundade val
  • förståelse för möjligheter och begränsningar
  • upprättande av handlingsplaner

På skolan arbetar vi med studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Tex: PRAO, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation, mässbesök och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Vägledning i snäv bemärkelse är de individuella vägledningssamtal som eleven erbjuds av skolans studie- och yrkesvägledare.

För mer information om skolans studie- och yrkesvägledning är du välkommen att kontakta:

 

Sandra Stojanovska

Studie- och yrkesvägledare

sandra.stojanovska@pysslingen.se

0705697343

Senast uppdaterad: 2020-02-14