Schoolsoft/Sjukanmälan

Länk till SchoolSoft

Är du sjuk och inte kan vara i skolan anmäler dina föräldrar detta i SchoolSoft innan kl 08.00 den aktuella dagen. Om ni inte vid det aktuella tillfället har tillgång till SchoolSoft går det att frånvaroanmäla per admin.tel 0733-657114 senast kl 08.00 den aktuella dagen.

Planerad ledighet
Ledighet ska i första hand tas ut under tider då skolan har lov eller studiedagar.

Av årets alla 365 dagar så är eleverna lediga mer än hälften av dagarna. Övrig tid önskar vi att föräldrar i möjligaste mån respekterar som sina barns arbetstid. Den tid de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen.

Vid Nationella prov beviljas ingen ledighet.

Men naturligtvis finns omständigheter som innebär behov av ledighet, och då gör ni en anmälan på Schoolsoft under fliken Närvaro – Ledighetsansökan. Skicka in ansökan i god tid till er mentor.

Inför en längre ledighet finns möjlighet att få beviljad ledighetsansökan i kombination med distansstudier, vilket möjliggörs genom vårt intranät och att vi lånar ut iPads som kan tas med på resa etc. Elev, föräldrar och lärare kommunicerar kring studierna, ev prov mm via internet under elevens frånvaro från skolan. På så vis tar elevens studier inte skada. Att resa, bo utomlands en tid eller att lära genom andra spännande upplevelser är också ett lärande som ofta är otroligt givande.

OBS! Nationella proven
Under tiden eleverna skriver de nationella proven beviljas inga ledigheter.

Senast uppdaterad: 2019-08-19