Vår mat

Maten på förskolan är viktig för att ditt barn ska få energi att leka och utvecklas varje dag. Men mat är faktiskt mycket mer än så! Hos oss i Pysslingen Förskolor vill vi skapa ett lustfyllt möte med maten och se till att varje måltid blir en upplevelse för alla sinnen.


Eget kök 
Hos oss på Boängen kommer vi att ha ett eget tillagningskök där det lagas god, högkvalitativ mat som uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer. En stor del av råvarorna kommer att vara ekologiska.

En måltid baserad på tallriksmodellen
Alla barn i Pysslingen Förskolor ska få en måltid som är baserad på nordiska näringsrekommendationer och på tallriksmodellen: ungefär en knytnäve protein och lika mycket kolhydrater, grönsaker och frukt. Dessutom vill vi att maten som serveras i så stor utsträckning som möjligt ska vara lagad från grunden, och vi strävar efter att minska konsumtionen av kött och halvfabrikat. Vi vill också främja hållbarhet och serverar därför inte rödlistad fisk, genmodifierade livsmedel eller råvaror som är dåliga för miljön.

Vi vill minska vår påverkan på klimatet
Hållbart, vegetariskt och gott! Vårt gemensamma mål är att två av fem måltider som lagas i våra egna förskolekök ska vara helt vegetariska. Vegetarisk kost är inte bara bra för klimatet, utan också för hälsan.

Mötet med maten ska vara lustfyllt
Miljön är en betydelsefull del av måltiden och därför är vi noga med att tänka på luftkvalitet, ljud, ljus och färg när vi utformar rummen eller platserna där barnen äter. Vi arbetar också medvetet kring ditt barns möte med måltiden, till exempel genom att lägga upp maten på ett trevligt sätt och se till att den sociala samvaron och samtalet kring matbordet blir lustfyllt.

Vi utbildar våra kockar
I Pysslingen Förskolor är vi stolta över att ha en övergripande måltidsstyrning för att säkerställa kvaliteten på vår mat. Vi har bland annat en måltidspolicy och riktlinjer som riktar sig till kockarna och kökspersonalen. Vi anordnar också regelbundna nätverksträffar och utbildningar som handlar om råvaror, tillagning och måltid.


Läs också
Lust och intresse för maten vi äter
Måltidsvärdar som främjar delaktighet

Senast uppdaterad: 2019-03-27