Ledningsteamet

Pysslingen Bojen leds av Kristin Ahlström, förskolechef, Monika Nyström, biträdande förskolechef, Lotta Enerskog, utvecklingschef och Maria Baker, intendent. Varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar om förskolans organisation och verksamhet. Du hittar alla våra kontaktuppgifter här Ledningsteamet ansvarar för alla förskolor i förskoleområdet. På förskolan finns också en platsansvarig som är en viktig länk mellan förskolan och oss i ledningsteamet.

Förskolechef

Förskolechefen leder förskolans verksamhet. Med stöd av det övriga teamet är det förskolechefen som ansvarar för att den pedagogiska verksamheten utformas så att alla barn mår bra och utvecklas i enlighet med de mål och regelverk som styr förskolan. Förskolechefen ansvarar också för att alla pedagoger på förskolan trivs och får rätt förutsättningar att arbeta utifrån förskolans läroplan. Om du har frågor om förskolans övergripande organisation och resultat är du varmt välkommen att kontakta förskolechefen.

 

 

Biträdande förskolechef

Den biträdande förskolechefen bistår förskolechefen. Det är förskolechefen som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande förskolechefen utifrån de behov som förskolan har.

Monika Nyström

 

 

 

Utvecklingschef
Utvecklingschefen har ett särskilt ansvar att utveckla den pedagogiska verksamheten på varje förskola i området. Utvecklingschefen arbetar nära medarbetarna och barnen för att skapa goda lärmiljöer och lärprocesser, utvärdera arbetet och stötta medarbetarna i det pedagogiska uppdraget.

 

 

 

 

 

Intendent
Intendenten ansvarar för många av de administrativa uppgifterna i teamet och på förskolan, till exempel kö och placering, löneadministration och föräldrafakturering. Om du har frågor om plats på förskolan eller om du har funderingar kring en faktura är du varmt välkommen att kontakta intendenten.

 

 

 

 

 

Platsansvarig
Förskolan har en platsansvarig som ser till att den dagliga verksamheten flyter. Vanliga uppdrag för en platsansvarig är att organisera verksamheten på plats, anskaffa vikarier, ta emot besök och att vara ett välkänt ansikte för barn och föräldrar.

Senast uppdaterad: 2019-10-10