Öppettider

Öppethållande förskolan Bojen måndag-fredag Våra nuvarande öppettider är 07.30 – 17.30, alla helgfria vardagar utom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer kommunens ramtider som är 06.30-18-30. Om du har behov av barnomsorg inom ramtiden tar du kontakt med förskolan eller e-posta vår intendent.

Tidigare stängning (APT) Vissa dagar har vi arbetsplatsträffar (APT), vilket innebär att vi stänger tidigare än våra vanliga öppettider. Om ditt barn behöver barnomsorg dessa dagar (se kalendearium) kontaktar ni vår intendent senast 2 veckor i förväg. Då ordnar i med vikarier på plats eller en närliggande Pysslingförskola.

Stängda helgdagar (planeringsdag)  4 dagar per läsår har våra medarbetare planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ditt barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar (se kalendarium) kontaktar ni vår intendent senast 3 veckor i förväg. Då ordnar vi med vikarier på en närliggande Pysslingförskola.
Ändra vistelsetid eller schema Du kan själv ändra vistelsetiden på förskolan. Meddela även ändringen till ditt barns avdelning. Om du bara vill ändra ditt barns schema på förskolan kan du antingen fylla i en schemablankett och lämna till ditt barns avdelning eller e-posta vår intendent maria.baker@pysslingen.se alt. telefon 072-209 23 27
Senast uppdaterad: 2019-03-29