En dag på Bojen

Här kan du läsa om hur en dag på Bojen ser ut. Tider och rutiner kan variera lite avdelning till avdelning men utgår från samma bas. De dagar pedagogerna har avdelningsreflektioner samarbetar avdelningarna med andra typer av erbjudanden.

07:00 Förskolan öppnar
Vid den här tiden finns det frukost för den som är hungrig.

07:45 Vi går ut
På morgonen samarbetar avdelningarna och alla barnen tas emot på förskolans gård. Barnen erbjuds olika aktiviteter, s.k. stationer, som pedagogerna har förberett.

09:15 Morgonmöte, inomhus/utomhus
Varje avdelning inleder dagen med ett morgonmöte där barnen gemensamt med pedagogerna planerar dagen och på så vis ges möjlighet att ta del av och påverka hur dagen kommer att se ut. Morgonmötet är en tid för planering men även för samtal, någon kanske har något speciellt den vill berätta. Det finns också frukt för den som är sugen.

09:30 Den planerade undervisningen drar igång
Barn och pedagoger delar upp sig i mindre grupper med för dagen specifika erbjudanden. Det kan t.ex. handla om barnens projekt, dans/rörelse, lek, lera, utforskande av vatten eller ljus m.m. Under den här tiden kan också delar eller hela gruppen gå iväg på utflykter och spaningar.

Före lunch: samling
Gruppen samlas igen och vi varvar ner tillsammans innan lunch. Under samlingen sjunger vi och delar med oss av intryck från förmiddagen.

11:00 Lunch

Efter lunch: sovvila eller lugna aktiviteter
Efter maten lugnar tempot ned sig på förskolan. De barn som behöver sova gör det och de barn som är vakna erbjuds lugna aktiviteter som t.ex. boksamtal.

14:00 Mellanmål

Efter mellanmål: eftermiddagsaktiviteter, inomhus/utomhus
Dessa aktiviteter varierar och kan vara en fortsättning av det barnen ägnade sig åt på förmiddagen, en ny aktivitet eller fri lek.

17:30 Förskolan stänger
Varje dag vid hämtning får du som närstående vuxen en muntlig rapport om vad barnet har varit med om under dagen.

Senast uppdaterad: 2020-08-03