En dag hos oss

07.00 Förskolan öppnar inomhus Alla barn som har behov av att äta frukost på förskolan får möjlighet att äta frukost på morgonen. Avdelningarna samarbetar. 

7.45 Öppningen fortsätter på gården Alla går ut.

9.00 Alla barngrupper går till sina respektive avdelningar

09.15 Morgonmöte inomhus/utomhus Varje avdelning inleder dagen med ett morgonmöte där barnen gemensamt med pedagogerna planerar dagen och får möjlighet att ta del av samt påverka hur dagen kommer att se ut. Barn och pedagoger delar upp sig i mindre grupper med för dagen specifika erbjudanden bland annat barnens projekt. Under denna tid kan också delar eller hela gruppen gå iväg på utflykter, spaningar mm. 

09.30 Verksamheten startar för respektive avdelning (inomhus/utomhus) Barn och pedagoger delar upp sig i mindre grupper som arbetar med för dagen specifika erbjudanden (projekt, fantasilek, ateljéarbete, byggrum, spel, boksamtal, dans/rörelse, spaningar, lera, utforskande av vatten, ljus eller lutande plan mm) 

11.00  Lunch (startar olika tider beroende på avdelning och ålder)

11.30 Sovvila/lugna aktiviteter Om barnen inte sover under dagen erbjuds de att arbeta med lugna aktiviteter på avdelningen, exempelvis boksamtal. Äldre barn går ofta ut efter lunch. 

14.00 Mellanmål Vi äter mellanmål, beroende på väderlek äter vi även utomhus på vår innergård.

14.30 Verksamheten fortsätter (inomhus/utomhus) Barnen fortsätter med olika erbjudanden på sina avdelningar eller utomhus. Det kan vara en fortsättning av det som erbjöds i mindre grupp på förmiddagen eller nya erbjudanden samt lek. 

15.00-15.30 Avdelningarna börjar gå ut för gemensam stängning

Gemensam stängning utomhus Alla avdelningar samlas gemensamt efter att de har ätit frukt på sina respektive avdelningar. Vi stänger utomhus året runt. 

17.30 Förskolan stänger

Tider och rutiner kan variera avdelningsvis men med denna gemensamma grund.

Senast uppdaterad: 2019-01-08