Föräldrasamverkan

Som vårdnadshavare har du möjlighet att få information, delaktighet och inflytande i dessa planerade forum och därmed får du vara med och påverka ditt barns utveckling och lärande på förskolan:

Inskolning

Innan inskolning bjuds du som förälder in till ett informationsmöte alt visning. Då får du träffa personalen, se avdelningen samt får information om hur inskolningen går till. Du får även möjlighet att ställa alla dina frågor och funderingar.

Det dagliga mötet

För oss är det viktigt med en god kommunikation med er vårdnadshavare. Vi är måna om det dagliga mötet på morgonen och eftermiddagen, där ni delger oss information om ert barn som kan ha betydelse för vistelsen hos oss. Vi arbetar med dagrapporter så att ni vårdnadshavare alltid ska kunna få information om vad ert barn har mött under sin dag på förskolan.

Schoolsoft

Vårt dokumentationsredskap SchoolSoft används till att följa barnets lärande och utveckling samt för kommunikation om viktiga händelser till er vårdnadshavare. Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in för att inte gå miste om viktig information.

Förskoleråd

Är ett råd som representerar föräldrarna på förskolan. Det är ett mötesforum där föräldrar träffar förskolechef och pedagoger från förskolan. Alla som är intresserade är välkomna på dessa möten som vanligtvis sker 2 ggr per termin.

Föräldramöte

Varje avdelning har föräldramöte en gång per termin där de beskriver verksamheten och föräldragruppen får möjlighet att träffa varandra och pedagogerna.

Utvecklingssamtal

Sker en gång per verksamhetsår eller oftare vid behov.

Senast uppdaterad: 2019-03-29