Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Pysslingen Förskolor Brovaktaren

På förskolan Brovaktaren ser vi omsorg, lärande och leken som en helhet. Det trygga omsorgsfulla lärandet i leken uppstår både organiserat och spontant med medvetna pedagoger som ledare. Vi ser nyfikenhet och kreativitet hos barnen som utvecklar kunskap i mötet med andra. Lärandet är en aktiv process och vi vill utmana och möta barnen utifrån deras behov, intressen och reflektioner. Den pedagogiska mångfalden är stor då vi arbetar med olika strategier för att nå de mål som läroplanen, skollagen och våra styrdokument anger. Läs mer om vår väg mot en giftfri förskola här. Brovaktaren har fem avdelningar: Knopen, Seglet, Rodret, Masten och Fyren. För att ställa er i kö till oss så är det Stockholms Stad som ombesörjer köhanteringen. Varmt välkommen till oss!


Förskolan Brovaktaren är en del av förskoleområde Kungsholmen, övriga förskolor som ingår i området är: BalenNallebjörnenSolstrålen, Tranan ,Sjötullen. Du länkas vidare till deras förskolor genom att klicka på namnen.

 

Kontakta oss

Telefon 070-364 67 18

E-post brovaktaren@pysslingen.se

Facebook Brovaktarens Facebooksida

Rektor Jenny Löfgren | 0704442738

Biträdande rektor Miriam Roberthson | 0703646718

Kvalitetsledare Lena Edlund

Intendent Emma Brantehed | 08-4425902

Platsansvarig Mia Challis | 076 1017263

Besöksadress:
Warfvinges väg 20, Kungsholmen, Stockholm

Här hittar du oss

Nyheter från Pysslingen Förskolor Brovaktaren