Välkommen till Farstaängsskolan

Välkommen till Farstaängsskolan!
Vi är en F-5 skola med 220 elever där klasserna varierar mellan 18-26 elever.
Skolan arbetar aktivt med trygghet och trivsel. Vi uppmuntrar elevernas önskvärda
beteenden och uppmärksammar det positiva för att skapa förtroendefulla och tillitsfulla
relationer. Vår strävan är att varje elev ska känna självförtroende och bli starka individer. I
detta arbete samarbetar skola- och fritids.
Vår utgångspunkt är att undervisningen ska vara stimulerande och meningsfull, vi utgår
därför från elevernas intressen och erfarenheter. Både deras nyfikenhet och delaktighet
bidrar till ett lustfyllt lärande. Samtidigt ger vi eleverna nya erfarenheter och upplevelser för
de ska kunna bredda och fördjupa sig i nya frågor.
Skolan satsar extra mycket på matematik, svenska och IKT- (Information- och
kommunikationsteknik). De digitala möjligheterna är många då de både utmanar och
inspirerar. Alla elever är allas på Farstaängsskolan!

Kontakta oss

Telefon 08-429 28 80

Sjukanmälan 08-429 28 80 (före kl 7.30)

E-post farstaangsskolan@pysslingen.se

Facebook Farstaängsskolans Facebooksida

Rektor Madelaine Arellano | 072-733 58 93

 

Här hittar du oss

Så arbetar vi på Farstaängsskolan med:

Kvalitetsarbete
Barn- och elevhälsa

Nyheter från Farstaängsskolan