AcadeMedias förskolor föreläser på Rikskonferens Kvalitet i förskolan 2019

För fjärde året i rad är AcadeMedias förskolor med och bidrar med innehåll på Rikskonferens Kvalitet i förskolan. I höst är det Janos Abonyi, specialpedagogisk samordnare och utvecklingschef i Pysslingen Förskolor, som föreläser om pedagogisk kartläggning och inkludering.

Den 9 oktober är det dags för årets Rikskonferens Kvalitet i förskolan. I år är temat en förskola i utveckling. Janos Abonyi, som är specialpedagogisk samordnare och utvecklingschef, kommer att föreläsa om hur Pysslingens och Vittras förskolor använder pedagogisk kartläggning som ett verktyg för att systematiskt kartlägga och kritiskt granska förhållningssätt och arbetsmetoder.

–  Vår pedagogiska kartläggning används för att på bästa sätt skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. Meningen med kartläggningen är att flytta fokus från barnet till avdelningens organisation och lärmiljö för att pedagogerna ska våga spegla sig själva i sitt dagliga arbete, förklarar Janos Abonyi.

Sara Lindberg

Sara Lindberg är kvalitetschef för AcadeMedias förskolor. Hon berättar att det är viktigt att bidra till utvecklingen av svensk förskola.

– Det är väldigt roligt att vi får möjlighet att inspirera till att fler förskolor, inte bara våra egna, börjar arbeta mer medvetet för att inkludera alla barn i undervisningen. Under lång tid har vi arbetat fram en systematik som vi är väldigt stolta över att få dela med oss av till fler, säger Sara Lindberg.


Läs mer och anmäl dig till konferensen här


  1. Avatar Åsa Nore skriver:

    Är det någon jag saknar från ledning av pedagogiska verksamhet så är det just eran Janos. Tack för de du lärt mig jag kommer förevigt vara tacksam för de du givit mig under mina år i pysslingen

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*