Vårt medarbetarerbjudande

En trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Vårt viktiga uppdrag
Ända sedan starten för över 30 år sedan har vi haft siktet inställt på att skapa den bästa förskolan för alla barn. Genom att vara den ledande förskoleaktören i Sverige så är vi med och påverkar framtidens samhälle. Barnen är vår framtid och vi ska ge dem de bästa förutsättningarna för utveckling och en bra start på ett livslångt lärande.  Som en del av Pysslingen gör du skillnad varje dag och din insats blir en del av något större. Tillsammans lägger vi grunden för barnens framtid!

Ditt uppdrag
Vi på Pysslingen Förskolor vet att varje handling och varje möte har en inverkan i ett större perspektiv. Allt vi gör idag bidrar till att forma morgondagen. Det är vi som jobbar här som levandegör vårt varumärke varje dag. Som en del av Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande ”En trygg och stimulerande värld full av möjligheter” mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare. Vi finns för att utveckla (lära, stimulera, motivera, vägleda, uppmuntra, främja) de små (barnen, mötena, handlingarna, initiativen, tillfällena) och förändra (påverka, driva, upplysa, förbättra, ge förutsättningar, bygga) det stora (livet, nätverket, förskolevärlden, samhället, världen, morgondagen).

Våra värderingar
Vi har fyra värderingar som guidar oss i vårt beteende, i allt vi gör: vi är modiga, nyfikna, lyhörda och passionerade

Anställningsvillkor
Pysslingen Förskolor är anslutna till Friskoleavtalet (kollektivavtal). Friskoleavtalet reglerar anställningsvillkor och gruppförsäkringar som Tjänstegruppliv (TGL), Trygghetsförsäkring (TFA) och omställningsavtal. Mer information om Friskoleavtalet hittar du här

Arbetsmiljö
Välkommen till en arbetsmiljö präglad av öppenhet och transparens där dina idéer och förslag är en viktig del i arbetsplatsens utveckling. En god arbetsmiljö och en bra verksamhet hänger ihop.

Förmåner

I din anställning på Pysslingen Förskolor ingår många förmåner.  Nedan finner du några av alla de förmåner som ingår i en anställning hos oss.

Förmånswebben
Du får tillgång till något som kallas förmånswebben. Här kan du bland mycket annat se en överskådlig sammanställning av din lön, din pension, dina försäkringar och din semester. Det finns också möjlighet att göra inköp för brutto- och nettolöneavdrag på sådant som ögonlaser, matkassar och hälsoundersökningar. I förmånswebben kan man dessutom se hur mycket man har kvar av sitt friskvårdsbidrag och köpa friskvård utan att behöva lägga ut pengar. Man får också tillgång till Lifeplan som är en oberoende pensionsrådgivning. Genom förmånswebben får du tillgång till en mängd rabatter på allt från stora hemelektronikkedjor till resor.

Personalstöd
Du har tillgång till Falck Healthcare personalstöd som ger dig hjälp och stöd i frågor kring personliga problem, privat eller på arbetet. Personalstödet kan du som medarbetare kontakta direkt utan godkännande av chef eller HR. 

Pedagogisk lunch
Kostnadsfri lunch tillsammans med barnen som en del i det pedagogiska arbetet. 

Arbetskläder
Varje förskola tillhandahåller arbetskläder till sina medarbetare.

Friskvårdsbidrag
Friskvårdsbidrag upp till 2 000 kronor per år till friskvårdsaktiviteter. Du väljer själv aktivitet och du kan ta del av allt från gruppträning, kostrådgivning till klättring. Därtill har du tillgång till mycket förmånliga rabatter på friskvårdsaktiviteter genom Förmånswebben.

Företagshälsovård
AcadeMedia har avtal med Previa företagshälsovård som erbjuder tjänster inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och arbetsinriktad rehabilitering.

Terminalglasögon
Medarbetare som arbetar mer än en timme per dag vid en bildskärm har rätt till synundersökning och terminalglasögon via Synsam.

Frivillig gruppförsäkring
AcadeMedia ger dig som anställd möjligheten att köpa en rad olika försäkringar med löneavdrag i en så kallad, Frivillig gruppförsäkring. Gruppförsäkringen syftar till att ge anställda möjlighet att köpa försäkringar till lågt pris och bra villkor. Anställda väljer fritt efter eget behov, en eller flera försäkringar och premien dras från din nettolön. Vid nyanställning finns möjlighet att teckna ett års gratis försäkring.

Föräldralön
Alla nyblivna föräldrar har enligt lag rätt att vara lediga från arbetet i samband med att de får barn. Ersättningen du får från försäkringskassan är upp till 80% av din lön. De antal dagar som du kan få ersättning för beror bland annat på om ni är en eller två som delar på vårdnaden. Förutom ersättning från försäkringskassan har du även förmånen att få föräldralön från Pysslingen Förskolor och Skolor AB.

Sjuklön
AcadeMedia betalar en kompletterande ersättning till alla våra medarbetare från dag 15 till dag 45 eller dag 90. Den kompletterande ersättningen till dag 90 gäller om du som medarbetare varit anställd under minst ett år i följd eller kommer direkt från en anställning där du haft rätt till sjuklön under minst 90 dagar. För övriga anställda betalas ersättningen ut till dag 45.

Kompetensutveckling

För oss som arbetsgivare och för dig som medarbetare är det viktigt med kompetensutveckling. För att kunna erbjuda den bästa undervisningen till barnen och för att du ska få möjlighet att trivas och utvecklas. Nedan finner du ett urval av kompetensutvecklingsinsatser som ingår i en anställning hos oss.

Barnskötare till förskollärare
För tillsvidareanställda medarbetare med slutförd barnskötarutbildning finns möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare.

Obehörig barnskötare till utbildad barnskötare
För tillsvidareanställda medarbetare utan barnskötarutbildning erbjuds möjlighet att utbilda sig till barnskötare genom en distansutbildning på sex månader. Vi samarbetar med Hermods och kan på så sätt påverka både innehållet i utbildningen och tydligt koppla den till våra barnskötares vardag på förskolan.

Helpdesk
En dag per vecka finns medarbetare från kvalitet, marknad & kommunikation och ekonomi på plats på vårt huvudkontor i Stockholm för att erbjuda stöd och hjälp i drop-in form.

Kollegialt lärande
Kollegialt lärande via arbetslagsarbete som främjar både den individuella och gemensamma kompetensutvecklingen.

Planeringstid
Minst 3 timmar per vecka för förskollärare.

Talangprogrammet
Om du som medarbetare har visat intresse, potential och drivkraft att bli ledare så kan du bli nominerad till Talangprogrammet. Talangprogrammet är ett ledarskapsprogram blivande chefer. Utbildningen omfattar bland annat träffar vid fyra tillfällen om 1-2 dagar samt vid en examineringsdag. Innehållet kretsar kring ledarskap, individ och grupp; kvalitet, ekonomi och organisation; kommunikation; omvärld, forskning och pedagogiskt ledarskap.

Styrd helpdesk
Styrd helpdesk är utbildningar med olika innehåll som erbjuds specifika datum under året. Dagarnas innehåll är utbildning inom ett specifikt målområde i förskolans läroplan. Detta ger även möjlighet till att bygga ditt eget nätverk med andra pedagoger inom företaget.

Nätverk
Pysslingen Förskolor har under året regelbundna forum för olika medarbetargrupper. 

Vinn-Vinn – ett forum för kollegialt lärande
Inom Pysslingen förskolor finns många kunniga pedagoger som under lång tid och medvetet arbetat fram strategier, metoder och arbetssätt inom en mängd olika och specifika kompetensområden. Det vill vi sprida till övriga medarbetare. En Vinn-Vinn strategi helt enkelt, där den som söker input för vidare utveckling kan få det, samtidigt som det ger duktiga pedagoger möjlighet att vidareutvecklas i sin profession genom nya och andra utmaningar. En gång per år har vi ett öppet hus med korta presentationer, möjlighet att lyssna, samtala och nätverka.

Ledarskap och medarbetarskap
Vi vet att ledarskapet är viktigt för att medarbetare ska känna förtroende och engagemang i sitt arbete. Viktigt del i detta arbete är att skapa rätt förutsättningar för våra chefer att kunna vara en bra chef för dig. Utifrån det utgår vi från en fastställd chefsprofil och kompetensutveckling riktad direkt mot våra chefer.

Utvecklingsmöjligheter

I Pysslingen Förskolor är vi noga med att ta tillvara dina förmågor och kompetenser. Som förskollärare eller barnskötare på någon av våra förskolor arbetar du nära en utvecklingschef som stöttar och handleder dig i ditt dagliga arbete. Här kan du läsa mer om våra spännande utvecklingsmöjligheter.

Platsansvarig
På alla våra förskolor finns minst en platsansvarig person som fungerar som en viktig länk mellan ledningsteamet och den dagliga verksamheten. Läs artikeln om hur uppdraget som platsansvarig ser ut på förskolan Baldersro i Haninge.

Försteförskollärare
Försteförskollärare är en satsning för att ge förskollärare en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som de utvecklar andra pedagoger inom för- och grundskolesegmentets förskolor. Syftet är att höja måluppfyllelsen så att varje barn får det varje barn har rätt till. I dagsläget finns försteförskollärare med centrala uppdrag eller enhetsspecifika uppdrag. Läs intervjun med Malin Wisén som är försteförskollärare.

Nu har du läst igenom vårt medarbetarerbjudande. Hoppas du tycker att det låter intressant och vill bli en del av Pysslingen Förskolor. Här hittar du våra lediga tjänster

Välkommen med din ansökan!

 

Senast uppdaterad: 2019-11-14