Våra förmåner

Förmånswebben
Som medarbetare hos oss får du tillgång till något som kallas förmånswebben. Här kan du bland mycket annat se en överskådlig sammanställning av din lön, din pension, dina försäkringar och din semester. Det finns också möjlighet att göra inköp för brutto- och nettolöneavdrag på sådant som ögonlaser, matkassar och hälsoundersökningar. I förmånswebben kan man dessutom se hur mycket man har kvar av sitt friskvårdsbidrag och köpa friskvård utan att behöva lägga ut pengar. Man får också tillgång till Lifeplan som är en oberoende pensionsrådgivning. Läs mer om förmånswebben här.

Pedagogisk lunch 

Arbetskläder 

Friskvårdsbidrag
Vi ersätter för kostnader i samband med friskvård (2 000 kronor år 2017).

Företagshälsovård

Kompetensutveckling
Läs mer om vilken typ av kompetensutveckling vi erbjuder dig här.

Terminalglasögon
Medarbetare som arbetar mer än en timme per dag vid en bildskärm har rätt till synundersökning och terminalglasögon.

Försäkring
Du som anställd ges möjligheten att köpa en rad olika försäkringar med löneavdrag i en s.k. Frivillig gruppförsäkring. Vid nyanställning finns möjlighet att teckna ett års gratis försäkring. Klicka här

Falck Healthcare personalstöd
Personalstödet ger dig hjälp och stöd i frågor kring personliga problem, privat eller på arbetet. Personalstödet kan du som medarbetare kontakta direkt utan godkännande av chef eller HR.

Kollektivavtal
Friskoleavtalet Kollektivavtalet inom Pysslingen förskolor verksamheter reglerar gruppförsäkringar som Tjänstegruppliv (TGL), Trygghetsförsäkring (TFA) och omställningsavtal.

Senast uppdaterad: 2017-05-05