Malin Wisén, försteförskollärare

Malin Wisén har arbetat i Pysslingen sedan år 2004. Det senaste året har hon, parallellt med arbetet på förskolan Murgrönan, haft rollen som försteförskollärare. 

Malin Wisén, försteförskollärare

Hej Malin! Berätta om ditt spännande uppdrag!
– Mitt uppdrag består av två olika delar. En del handlar om att skapa filmer om lärmiljöer i förskolan som ska fungera som en inspiration för andra pedagoger. Det kan bli ett användbart reflektionsmaterial och fungera som en handledning när man utformar lärmiljöer på förskolan. Den andra delen i mitt uppdrag handlar om att planera och hålla i olika typer av styrda utbildningar, så kallade helpdesk, kopplat till områdena i läroplanen. Under dessa utbildningsdagar försöker vi att vara så formativa som möjligt och möta den grupp vi har. Det är stort fokus på det kollegiala lärandet och tanken är att pedagogerna ska få komma hit och träffa andra som har samma jobb, men som gör på olika sätt.

På vilket sätt har du utvecklats under ditt år som försteförskollärare?
– Som förskollärare är jag van att leda barn och arbetslag. I det här uppdraget har jag fått utveckla de färdigheterna. Under året har jag fått möjlighet leda helt nya pedagoger och arbetslag som jag kanske bara har träffat en kort stund. Jag har fått övning i att ta reda på var de står kunskapsmässigt, vad de behöver och hur jag kan bidra till deras utveckling.

Om man är nyfiken på att söka till uppdraget som försteförskollärare – vilka egenskaper ska man ha då, tycker du?
– Man behöver brinna för utveckling i förskolan. Det som kännetecknar årets försteförskollärare är att vi vill utveckla förskolan och bidra till att den ska bli ännu bättre. Jag tror också att man behöver vara bekväm med att kliva ur sin trygga zon på förskolan och ha en vilja och förmåga att se saker ur ett större perspektiv.

Snart är ditt uppdrag som försteförskollärare slut. Vad tar du med dig?
– Jag har lärt mig mycket om att leda andra vuxna och hur man kan öka nyfikenheten för uppdraget och få alla att arbeta mot samma mål. För mig har det också blivit ännu tydligare att utveckling sker i mötet med andra. Genom att se hur andra arbetar, skapa forum och ta hjälp av konkreta exempel kan vi skapa en större förståelse för förskolans uppdrag. De filmer som vi nu håller på att ta fram är en del av det arbetet.

Berätta mer om filmerna!
Filmerna har tema lärmiljö i förskolan. Här har vi både gjort intervjuer om uppdraget kring lärmiljöer, men också filmat från våra olika verksamheter. Vi har velat belysa vad det är som händer med barnen när vi skapar lärmiljöer som är stimulerande och inbjudande. Tanken med filmerna är att vi ska bli mer verksamhetsnära och att filmerna ska kunna vara en hjälp när förskolorna startar upp arbetet med att utveckla sina lärmiljöer. Genom att använda film ger vi fler pedagoger möjligheten att ta del av det vi pratar om på våra utbildningstillfällen. Vi ser också att film är en jättebra väg till inspiration, men också ett fantastiskt sätt att starta igång en reflektion.


Fakta
Försteförskollärare är en satsning för att ge våra förskollärare en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som de utvecklar andra pedagoger inom AcadeMedias förskolor. Syftet är att höja måluppfyllelsen så att varje barn får det varje barn har rätt till. I dagsläget finns försteförskollärare med centrala uppdrag eller enhetsspecifika uppdrag. Vårens ansökningsperiod pågår den 8–24 maj och de utvalda kandidaterna för 2017/2018 presenteras den 26 juni.

Senast uppdaterad: 2017-05-19