Roller på förskolan

På våra förskolor finns det olika roller som erbjuds beroende på din kompetens.

Rektor
Rektorn leder förskolans verksamhet. Med stöd av det övriga teamet är det rektorn som ansvarar för att den pedagogiska verksamheten utformas så att alla barn mår bra och utvecklas i enlighet med de mål och regelverk som styr förskolan. Rektorn ansvarar också för att alla pedagoger på förskolan trivs och får rätt förutsättningar att arbeta utifrån förskolans läroplan. Rektorn leder sitt ledningsteam där biträdande rektor, kvalitetsledare och intendent ingår. Varje ledningsteam arbetar med 3-6 förskolor.

Biträdande rektor
Den biträdande rektorn bistår rektorn. Det är rektorn som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolan har.

Kvalitetsledare
Kvalitetsledaren har ett särskilt ansvar att utveckla den pedagogiska verksamheten på varje förskola i området. Kvalitetsledaren arbetar nära medarbetarna och barnen för att skapa goda lärmiljöer och lärprocesser, utvärdera arbetet och stötta medarbetarna i det pedagogiska uppdraget.

Intendent
Intendenten ansvarar för många av de administrativa uppgifterna i teamet och på förskolan, till exempel kö och placering, löneadministration och föräldrafakturering. Om du har frågor om plats på förskolan eller om du har funderingar kring en faktura är du varmt välkommen att kontakta intendenten.

Platsansvarig
Förskolan har en platsansvarig som ser till att den dagliga verksamheten flyter. Vanliga uppdrag för en platsansvarig är att organisera verksamheten på plats, anskaffa vikarier, ta emot besök och att vara ett välkänt ansikte för barn och föräldrar.

Barnskötare
Pedagogisk arbete i barngruppen

Förskollärare
Pedagogisk ledare för barngruppen. Förskolläraren kan även ha platschefsrollen och har då det administrativa ansvaret för olika områden på förskolan.

Kock
Som kock i Pysslingen Förskolor lagar du all mat från grunden. Du har eget ansvar över den budget som finns och kan arbeta självständigt med att planera menyer, laga mat. Du samarbetar med pedagogerna och bidrar till en god arbetsmiljö där köket är en naturlig del av vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 2019-11-11