”Det är en vinn-vinn-strategi, helt enkelt”

Nu har ett nytt, spännande forum för erfarenhetsutbyte startat hos oss – Vinn-vinn. Forumet är ett sätt för pedagoger att dela ideér, samverka och inspirera varandra. Under premiärtillfället berättade elva medarbetare i förskolan om sin specifika kompetens inom bland annat programmering, barns inflytande och de yngsta barnens lärande. 

– Det är en vinn-vinn-strategi helt enkelt, där den som söker input för vidare utveckling kan få det, samtidigt som det ger duktiga pedagoger möjlighet att vidareutvecklas i sin profession genom nya och andra utmaningar, berättar Helén Engdahl, kvalitetsutvecklare.

– Dagen är utformad som ett öppet hus med korta presentationer, enkelt tilltugg och dryck samt möjlighet att lyssna, samtala och mingla. Det är jätteroligt att så många är intresserade, säger Helén Engdahl.

Programmering som utvecklar barnens samarbete
Sara Sköld jobbar på Pysslingen Förskolor Pipmakaren i Stockholm och berättade om hur de använder sig av programmering i undervisningen.

– Vi startade genom att använda oss av analog programmering – vi gjorde praktiska instruktioner tillsammans. I dag jobbar vi bland annat med Bee-Bot – en robot som ser ut som ett bi och som man kan programmera genom att trycka på knappar på dess rygg. Genom att använda programmering ser vi att barnen utvecklar sitt samarbete, de lär sig reflektera och utmana sina tankar.

Inkludera rörelse i fler teman
Josefine Jardenäs jobbar på Pysslingen Förskolor Steningehöjden i Sigtuna. Hon lyfte vikten av rörelseglädje i förskolan.

– Studier visar att 4-åringar sitter still halva dagen. Vi vet också att barnen tillbringar en stor del av dagen på förskolan och att man kommer ihåg bättre när man rör sig. Vi behöver exempelvis utmana oss i tanken att leka utomhus inte innebär att man automatiskt rör på sig, utan det kan innebära att man sitter still i en sandlåda. Därför behöver vi inkludera rörelse i de teman vi arbetar med, säger hon.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*