Föräldrar och medarbetare fortsatt nöjda med Pysslingen Förskolor

Undersökning förskola Pysslingen

Medarbetare och föräldrar inom Pysslingen Förskolor är fortsatt mycket nöjda med sina verksamheter. Det visar resultaten i årets medarbetarundersökning och kundundersökning. 94 procent av föräldrarna uppger att deras barn trivs på förskolan och 88 procent rekommenderar sina barns förskola till andra.

– Det är naturligtvis roligt att vi även i år får så bra resultat inom många av de utvärderade områdena. Nu analyserar vi resultaten och försöker hitta mönster och samband som kan hjälpa oss att nå ännu bättre resultat nästa år, säger Ingela Kronbrink, utbildningsdirektör på Pysslingen Förskolor.

Medarbetarna inom Pysslingen Förskolor blir allt mer nöjda med sin arbetsplats. Årets Nöjd medarbetarindex (NMI) landar på 77, att jämföra med 75 förra året och 74 för två år sedan. Siffran är ett medelvärde för de svar som medarbetare gett på en skala 1-10, där de ska bedöma hur nöjda de är med sin arbetsplats

– Nöjda medarbetare som trivs på sin arbetsplats är en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet med hög kvalitet. Men vi slår oss inte till ro och är egentligen inte helt nöjda förrän vi har 100 procent på alla staplar, det finns alltid områden att utveckla. Vi kan till exempel jobba ännu mer med frågor som rör arbetsmiljö och vi har fortfarande enskilda enheter som behöver höjas, säger Ingela Kronbrink.

Nöjd Kundindex (NKI) hamnar på 80, samma siffra som förra året. NKI räknas fram på samma sätt som NMI – men det är föräldrarna som betygsätter sina barns förskola på en skala 1-10.

När det gäller förskolornas lärmiljö är siffrorna också fortsatt höga. 94 procent av föräldrarna upplever att barnen känner sig trygga på förskolan, 95 procent tycker att förskolans medarbetare aktivt jobbar för att alla ska bli behandlade med respekt och 94 procent anser att medarbetarna tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker.

– I förskolan är dessa frågor oerhört viktiga. När föräldrar väljer någon av våra förskolor för sina barn ger de samtidigt oss ett enormt stort förtroende som vi måste förvalta. Alla barn ska känna sig trygga hos oss och vi ska ge dem de allra bästa förutsättningarna att utvecklas, säger Ingela Kronbrink.

Se under fliken Kvalitetsarbete/Resultat på Pysslingen Förskolors startsida eller förskolornas egna webbplatser för att se alla resultat.


 1. Avatar Rwandiz Eskandari skriver:

  Hi
  I’ll stat working near this förskola so I want to get a place in your Förskola ,How can I register my kids I have two boys 1 and 6 months, 2 and 5 months.
  Regards
  Rwandiz Eskandari

  1. Märith Hallman Märith Hallman skriver:

   Hi, you stand in a queue via the municipality.

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*