Undervisning med de yngsta barnen i fokus

Bild på Lena Edlund. Foto: Jenny Lindblad

Hallå där Lena Edlund! Du är kvalitetsledare på Pysslingen Förskolor och nu är du aktuell med din andra bok om pedagogik i förskolan, De yngsta barnen och undervisningen. 

Varför har du skrivit boken?

I den reviderade läroplanen 2018 skrevs begreppet undervisning in och det satte igång resonemang i hela Sverige om vad undervisning innebär i förskolan. Jag fick mycket frågor om hur undervisning med de yngsta kan bedrivas och därför ville jag skriva en bok om det för att konkretisera och ge exempel. Det blev också en naturlig uppföljning av min första bok, De yngsta barnen och läroplanen.

Hur bra är vi på pedagogik i förskolan?

Vi är bra på pedagogik med de äldre barnen, men jag kan uppleva en osäkerhet kring pedagogiken anpassad till de yngsta som inte verbalt kan kommunicera. Att översätta och tolka barnens kroppsspråk och att planera undervisning om läroplanens mål utifrån kropp, rörelse och aktion istället för det verbala resonerandet är ett utvecklingsområde. Jag hoppas min bok kan bli ett stöd för att arbeta mer med detta.

Utifrån ditt perspektiv, vilka är förskolans största utmaningar?

En utmaning är att hitta strategier för att kunna vara här och nu med barnen och samtidigt ha en planerad och välorganiserad utbildning hela dagen. En annan är dokumentationsuppdraget som förskolan behöver diskutera syftet med, så att dokumentationer används tillsammans med barnen och i det interna utvecklingsarbetet på förskolan.

Till sist, kommer det att bli fler böcker i framtiden?

Ja, det kommer nog att bli flera böcker, jag har lite olika idéer.

Om Lena Edlund

Lena Edlund arbetar som kvalitetsledare i Pysslingen förskolor och har ett förflutet som förskollärare, förskolechef och förskolekonsult. Hon har lång erfarenhet både av att själv arbeta med de yngsta barnen, samt att leda andra i arbetet.  Hennes första bok, De yngsta barnen och läroplanen, kom 2016

Lena är kvalitetsledare i förskoleområde 18 på Kungsholmen. Där finns förskolorna Tranan, Brovaktaren, Nallebjörnen, Sjötullen och Solstrålen. 

(Foto: Jenny Lindblad)


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*