Japansk delegation på studiebesök

Idag har vi haft besök av en japansk delegation på Pysslingen Förskolor Lillgården. Delegationen som bestod av 16 personer arbetar inom äldrevård, barnverksamhet och andra sociala verksamheter i Japan. Nu besöker de Sverige för att bland annat studera hur vi arbetar med den svenska förskolemodellen som har ett mycket gott anseende internationellt.

I Japan finns huvudsakligen två typer av daghem: hoikuen oftast drivs i statlig regi och främst är inriktade på lek och social utveckling och youichien som oftast är privata och fokuserar mer på undervisning och lärande från tidig ålder.

– Det som typiskt för den svenska modellen är att vi sätter samman omsorg, fostrande och lärande till en helhet, berättar Karin Åkerhagen, rektor på Pysslingen Förskolor Lillgården.

Delegationen fick en genomgång av hur vi arbetar på vår förskola, vår syn på barnet, våra pedagogers roll, barngruppernas storlek, öppettider, hur förskolan finansieras och förskolans organisation.

– Vi fick även en hel del frågor kring hur vi samarbetar med äldreboendet som vi delar byggnad med. En lite ovanlig och fin kombination, säger Karin Åkerhagen.

– Vi är stolta och glada för att delegationen identifierat just Pysslingen Förskolor Lillgården som ett gott exempel utifrån hur vi arbetar med det omsorgsfulla lärandet.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*