Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter och klagomål på utbildningen skriftligt eller muntligt till förskolans rektor. Kontaktuppgifter till respektive rektor hittar du här.

Om synpunkterna eller klagomålen av någon anledning inte kan lämnas till respektive rektor, hör av dig till ansvarig skolchef. Kontaktuppgifter till respektive skolchef hittar du här.

Du kan också kontakta Pysslingens växel 08-451 54 00, skicka brev till Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Box 213, 101 24 Stockholm eller mejla till info@pysslingen.se Ditt ärende vidarebefordras då till berörd skolchef och/eller utbildningsdirektör som ansvarar för att ärendet hanteras.

Senast uppdaterad: 2019-10-25