Ledning och staber

 

Segmentsområdeschef Pysslingen Förskolor
Veronica Rörsgård
Telefon: 073-055 17 20
veronica.rorsgard@academedia.se

 

 

 

Skolchef, region 1
Annika Bergh
Telefon: 076-100 22 39
annika.bergh@pysslingen.se

 

 

 

Skolchef, region 2
Elisabeth Leander
Telefon: 08-451 54 26
elisabeth.leander@pysslingen.se

 

 

 

Skolchef, region 3
Jeanette Elgén
Telefon: 08-429 69 03
jeanette.elgen@pysslingen.se

 

 

 


Marknad

Marknadschef
Anna Barrner
Telefon: 08-794 44 07
anna.barrner@pysslingen.se

 

 

 


Affärsutveckling

Affärsområdeschef
Christian Andersson
Telefon: 070-754 92 86
christian.andersson@academedia.se

 

 

 


Kvalitet

Kvalitetschef
Sara Lindberg
Telefon: 070-733 86 76
sara.lindberg@pysslingen.se

 

 

 

Kvalitetsutvecklare
Helén Engdahl
Telefon: 070-483 18 97
helen.engdahl@pysslingen.se

 

 

 

Kvalitetsutvecklare
Coral Ljunggren
Telefon: 070-483 18 97
coral.ljunggren@academedia.se

 

 

 

Samordnare specialpedagogik
Janos Abonyi
Telefon: 070-761 40 41
janos.abonyi@pysslingen.se

 

 

 

Utvecklingsstrateg
Frida Karlsson
Telefon: 070-4284279
frida.karlsson@academedia.se


HR

HR-chef
Isabella Gynne Västberg
Telefon: 076-1135422.
isabella.vastberg@academedia.se

 

 

 

HR-partner
Linnéa Eriksson
Telefon: 08-794 43 37
linnea.eriksson@academedia.se

 


Ekonomi

Chef business control
Louise Vikbladh
Telefon: 072-527 77 01
louise.vikbladh@pysslingen.se

 

 

 

Business controller
Amanda Moser
Telefon: 070-353 32 16
amanda.moser@pysslingen.se

 

 

Senast uppdaterad: 2019-10-17