Barn- och elevombudsman

Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I Pysslingen förskolor råder nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av att tillgodose barnens rätt till en god utbildning i en trygg miljö.

Pysslingens barn- och elevombudsman
Om du som förälder upplever att ditt barn inte har det bra på förskolan kan du vända dig till Pysslingens barn- och elevombudsman. Det är viktigt för oss i Pysslingen förskolor att tidigt fånga upp synpunkter och signaler om något inte står rätt till. Pysslingens barn- och elevombudsman kan vara en lyssnande och rådgivande länk mellan föräldrar och den enskilda förskolan om kommunikationen känns svår. Pysslingens barn- och elevombudsman har, likt alla medarbetare inom förskolan, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Kontakt
Rebecca Jernström
Box 213
101 24 Stockholm
telefon 072-515 36 49
e-post: rebecca.jernstrom@academedia.se

Senast uppdaterad: 2017-06-28