En giftfri förskola

Det är viktigt att minska mängden onödiga kemikalier
Vi arbetar aktivt i Pysslingen Förskolor för att säkerställa en ”giftfri” förskolemiljö. Barn är mer sårbara för kemikalier än vuxna därför är det oerhört viktigt att minska deras exponering för skadliga kemikalier i vardagen. Den fysiska miljö som våra barn vistas i den tid de är på förskolor är spelar därmed en stor roll.

Det är en längre process och vi arbetar aktivt
Vi arbetar både långsiktigt och direkt med att säkerställa en förskolemiljö fri från kemikalier som inte hör hemma bland barn.

Senast uppdaterad: 2019-11-26