Resultat

Nedan kan du se resultaten som vi fått i våra senaste kvalitetsundersökningar, vi redovisar årets resultat samt förra årets. När du klickar på respektive område kommer en beskrivning på vilken/vilka frågor som är ställda inom respektive område.