Ställ markören på stapeln för att se exakt resultat och mål.


Frågor som ställs om Kompetens tas tillvara

Jag anser att min kompetens tas tillvara på min arbetsplats.