Ställ markören på stapeln för att se exakt resultat och mål.


Frågor som ställs om Viktigt och meningsfullt arbete

Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt.