”Mitt främsta fokus är att alla barn och elever ska nå målen, må bra och känna sig trygga.” 

Rebecca Jernström är barn- och elevombud på AcadeMedias för- och grundskolor. Genom att ge råd och vara en oberoende länk mellan verksamheten och hemmet bidrar hon till att värna barns och elevers rättigheter utifrån skollagen. 

Hej Rebecca! Vad gör du som barn- och elevombud (BEO)?
– Som barn- och elevombud värnar jag om barns och elevers rättigheter utifrån skollagen. Mina uppdrag kommer enbart från vårdnadshavare, det är dem och deras barn jag företräder. Jag tar alltså inga uppdrag från rektorer eller förskolechefer, men jag hjälper dem att tolka och följa rådande lagstiftning genom att till exempel påtala brister eller ge råd och stöd. Oavsett vad ärendet handlar om i sak – exempelvis att barnet eller eleven behöver särskilt stöd eller extra anpassningar – stöttar jag dialogen mellan hemmet och verksamheten. Jag fungerar som en oberoende länk, och m
itt främsta fokus är att alla barn och elever ska nå målen, må bra och känna sig trygga. 

Hur tar man kontakt med dig?
– Vårdnadshavare kan höra av sig till mig via mejl eller telefon. Jag försöker att alltid vara tillgänglig och ge någon form av återkoppling så fort som möjligt – det är viktigt att våra vårdnadshavare känner att de får snabb kontakt. Alla skolor och förskolor ska ha mina kontaktuppgifter väl synliga på flera ställen, till exempel i entréerna och på webben. Mitt mål är alltid att få tillbaka en god relation mellan verksamheten och hemmet samt att arbetet kring eleven utförs enligt skollagen.

Varför är din roll viktig?
– Syftet med funktionen BEO inom AcadeMedia är framför allt förebyggande. Våra skolor och förskolor – som för det mesta arbetar rätt men kanske inte har lyckats bemöta vårdnadshavaren på ett framgångsrikt sätt – kan hänvisa vårdnadshavarna till mig om situationen låst sig. I dialogen med vårdnadshavarna lyssnar och förklarar jag vilka rättigheter barnet har utifrån sin situation. När vårdnadshavare har kontakt med mig kan de höra av sig en hel del, och de flesta känner faktiskt efter en tids dialog att de inte behöver gå vidare alls. 


Rebecca Jernström är utbildad socionom och har arbetat som samordnande kurator inom AcadeMedias grundskolor sedan 2014. Sedan 1 juli 2017 har hon även uppdraget som barn- och elevombud (BEO) för AcadeMedias förskolor och grundskolor. Läs mer här.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*