Montessoridagen 2019: “Det är alltid barnets intresse som styr”

I dag firas Montessoridagen på flera platser runtom i landet. Montessoripedagogiken, som grundades av läkaren och forskaren Maria Montessori i början av 1900-talet, används i dag på tusentals förskolor och skolor i världen – bland annat på Kristianstad Montessoriförskola. 

Kristianstad Montessoriförskola firas Montessoridagen med öppet hus i dag. Ida Heidnert och Isabelle Harrison är två av förskolans montessoripedagoger som planerat firandet.

Kultur. Barnet följer nyckelpigans livscykel och skapar sedan en egen bok om nyckelpigan.

– I dag bjuder vi in både gamla och nya föräldrar att titta på vår verksamhet. Varje avdelning visar upp hur vi arbetar med vart och ett av montessoripedagogikens fem huvudområden: praktiska vardagsövningar, sensoriska övningar, språk, matematik och kultur. Vi har valt att själva lägga till ett sjätte område, IT och teknik, eftersom det nu betonas tydligare i förskolans läroplan. Maria Montessori var själv väldigt framåtsträvande för sin tid, så det kändes rätt, berättar Ida.

Det var läkaren, forskaren och pedagogen Maria Montessori som grundade montessoripedagogiken i början av 1900-talet. Genom den ville hon ge barn möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna intressen. Med hjälp av pedagogiken skulle barnets självständighet växa fram. I dag finns omkring 20 000 montessoriverksamheter runt om i världen varav ett hundratal i Sverige.

– Utgångspunkten i arbetssättet är det enskilda barnets intressen och frihet att välja. Vi pedagoger utgår från att alla barn vill vara självständiga. Genom att vara närvarande och lyhörda vägleder och stimulerar vi barnen, säger Ida som arbetar med förskolans äldre barn.

Trygghet och tillit
Inom montessoripedagogiken värnar man även om barnets trygghet och tillit till sin egen förmåga. Först när barnet är tryggt arbetar pedagogerna för att barnet ska utveckla sin självständighet, sina kunskaper och sin medkänsla med både andra människor och miljön.

– En del tror att montessoripedagogiken innebär att man utgår från montessorimaterialet, men det är nästan precis tvärtom. Först skapar vi trygghet – för utan trygghet betyder montessorimaterialet ingenting – och sedan introducerar vi materialet, säger Ida.

Knäppa knappar. Barnet tränar förutom sin finmotorik, sin självständighet och sin tillit till sin egen förmåga.

Praktiska vardagsövningar
För att skapa trygghet och tillit hos de yngre barnen hjälper de praktiska vardagsövningarna till. Det kan handla om att barnen får skruva i skruvar, putsa en spegel, tvätta eller klippa.

– De enkla, praktiska basövningarna känner de yngsta barnen ofta igen hemifrån. Maria Montessori kallade dessa aktiviteter för förberedelser för livet. På yngrebarnsavdelningen tar vi in skor och jackor för att öva på av- och påklädning, det blir som en lek. Barnen hjälper även till att torka borden, som finns i deras egen höjd, berättar Isabelle.

Tydlig och tillgänglig miljö
Tillgängligheten är viktig. Allt material ska finnas i barnens höjd så att de kan välja aktivitet och plocka fram själva. Pedagogen ska inte vara styrande, utan bjuda in, stötta och uppmuntra till lärande enligt de olika områdena i förskolans läroplan.

– Hos oss väljer barnen fritt vad de vill göra. Vi vuxna ser till att det finns olika stimulerande utmaningar, aktiviteter och material oavsett nivå eller intresse. Det ska vara roligt att vara på förskolan, säger Ida.

Alla avdelningar på Kristianstad Montessoriförskola är uppbyggda på samma sätt utifrån montessoripedagogikens fem huvudområden. Här finns miljöer som uppmuntrar matematik, kultur, språk, sensoriska och praktiska vardagsövningar.

Språk. Här får barnet arbeta med att ljuda ord. Barnet bygger ordet med färdiga bokstäver. Inom montessoripedagogiken benämner vi hur bokstaven låter och inte hur den heter för att underlätta för läsinlärningen.

– Har man varit på en montessoriförskola förut kommer man att känna igen sig i miljön hos oss. Att miljön är lika mellan förskolor och avdelningar kan bidra till att skapa en trygghet för både nya barn och barn som gått på en montessoriförskola tidigare, förklarar Ida.

Pedagogernas förhållningssätt viktigt
Ida och Isabelle betonar att det är pedagogernas förhållningssätt som är det viktiga. Som pedagog ska man vara en förebild för barnen och finnas nära för att kunna se och skapa undervisningsmöjligheter.

– När vi ska gå ut, till exempel, planerar vi så att hallupplevelsen blir en undervisningssituation. Det är viktigt att vi får barnen att känna att de kan själva, och därför måste det få ta tid att klä på sig jackan och skorna. Det viktiga är inte att vi kommer ut snabbt, säger Isabelle.

– När du som pedagog kan din pedagogik är det enkelt att jobba utifrån den. Det finns ett smörgåsbord av olika aktiviteter och material, men det är alltid barnets intresse som styr. När barnet visar intresse för något finns montessorimaterialet att erbjuda, som dessutom blir bredare ju äldre barnet blir, säger Ida.


Källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
http://montessori.se/

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*