Om Pysslingen Förskolor

Pysslingen Förskolor är Sveriges största och äldsta friskoleföretag inom förskolor. Ända sedan starten år 1986 har vi utmanat befintliga synsätt och drivit förskolans utveckling framåt. I dag är vi stolta över att vara en tydlig förebild inom många områden. Vi har 108 förskolor i Stockholm, Mälardalen, Östersund och Skåne. Det som förenar dem är vår gemensamma värdegrund, vårt kvalitetsarbete och omsorgsfulla lärande. Varmt välkommen till en trygg och stimulerande värld full av möjligheter!

Ledningsteam
Varje förskola leds av ett team bestående av en rektor, en biträdande rektor, en utvecklingschef och en intendent. Varje ledningsteam har 3–6 förskolor i sitt förskoleområde. På varje förskola finns även en platsansvarig. Tack vare denna organisation har alla medarbetare på den enskilda förskolan tillgång till olika ledningskompetenser för stöd och hjälp där beslut ofta tas med korta ledtider.

Kvalitetssäkring
En sak som vi är mycket stolta över är vårt kvalitetssystem. Genom det kan vi säkerställa att alla barn i våra förskolor får det som de har rätt till. Förskolemodellen synliggör förskolans styrkor och utvecklingsområden och skapar därmed möjlighet till kvalitetsutveckling. Läs mer om vårt kvalitetssystem här. Vi redovisar öppet alla våra resultat, styrkor och utvecklingsområden. Denna öppenhet triggar oss själva att hela tiden bli bättre, men också för att föräldrar och medarbetare kan se vad de får om de väljer våra förskolor.

Det lilla företaget i det stora
Varje förskola har eget ansvar för sin budget och verksamheten finansieras utifrån den barnpeng som finns i aktuell kommun. Förskolan drivs som ett eget bolag utifrån dess egna lokala förutsättningar. Styrkan med Pysslingen Förskolor är att förena det lokala perspektivet ute på förskolan med fördelarna av att vara en del av ett starkt företag. Varje förskola har till exempel tillgång till stöd och hjälp inom ledning, ekonomi, IT, fastighet, HR, kvalitet och marknad/kommunikation.


Fakta om förskolan

  • Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.
  • Pysslingen Förskolor följer samma taxa som den kommun barnet bor i.
  • Pysslingen Förskolor har två olika system för köhantering. Några förskolor har egen köhantering medan de flesta har sin köhantering via kommunen. Klicka på ”Ställ ditt barn i kö”-knappen för mer information.
  • Pysslingen Förskolor styrs, precis som de kommunala förskolorna, av förskolans läroplan.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-02-18