5 goda anledningar att välja Pysslingen Förskolor

Sedan starten 1986 har vi i Pysslingen Förskolor utmanat traditionella synsätt och drivit förskolans utveckling framåt. I dag är vi en tydlig förebild inom många områden – en roll vi är stolta över. Vi driver alla våra förskolor med fullt fokus på barnens bästa. En av våra viktigaste framgångsfaktorer är alla våra professionella medarbetare som varje dag gör skillnad för varje barns utveckling och lärande. Funderar du över en Pysslingförskola till ditt barn? Det finns många goda anledningar att välja oss – här är fem av dem!

Utbildning och omsorg av hög kvalitet
I Pysslingen Förskolor är vi mycket stolta över vårt kvalitetsarbete. Genom det kan vi se till att ditt barn får allt som det har rätt till enligt förskolans läroplan. Genom att systematiskt och regelbundet utvärdera och analysera ditt barns förskola upptäcker vi både framgångsfaktorer och utvecklingsområden som vi sedan kan arbeta vidare med. Alla våra resultat redovisas öppet – du hittar dem på varje förskolas egen webbplats. En gång per år genomför vi dessutom kundundersökningar för att få reda på vad du som förälder tycker om ditt barns förskola. Här kan du läsa mer om resultaten i årets kundundersökning.

Stimulerande lärmiljöer
Lärmiljöerna i alla våra förskolor är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande och utveckling. På ett medvetet sätt bidrar våra pedagoger till att både de fysiska och sociala lärmiljöerna blir tillgängliga, stimulerande och utmanande för ditt barn. Här kan du läsa mer om våra lärmiljöer. 

God och näringsrik mat
Maten på förskolan är viktig för att ditt barn ska få energi att leka och utvecklas varje dag. Hos oss i Pysslingen Förskolor vill vi skapa ett lustfyllt möte med maten och se till att varje måltid blir en upplevelse för alla sinnen. Vi har både förskolor med eget kök och förskolor som får maten levererad från andra förskololekök eller från cateringkök. Oavsett var maten lagas är vi noga med att den är god, att den håller hög kvalitet och att den uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer. Många av våra förskolor är dessutom KRAV-certifierade vilket betyder att råvarorna som används i köken är helt eller delvis ekologiska.

Bra kommunikation med hemmet
Den viktigaste kommunikationen sker när du hämtar och lämnar ditt barn på förskolan, och vi är alltid måna om att du ska få ett bra bemötande och en god inblick i ditt barns dag. Våra pedagoger följer och stödjer ditt barns lärande och utveckling vilket sedan dokumenteras och kommuniceras via ett digitalt verktyg som du har tillgång till. Du som förälder kan på så vis enkelt ta del av vad som sker hos oss på dagarna och fånga upp ditt barns tankar och reflektioner hemma.

Giftfria förskolor
Barn är mer sårbara för kemikalier än vuxna. Den fysiska miljön på förskolan spelar därför en stor roll. I Pysslingen Förskolor har vi påbörjat ett arbete för att skapa giftfria miljöer både ute och inne. Detta är inget lagkrav för Sveriges förskolor ännu, men vi vill förstås vara föregångare. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skapa giftfria förskolor. 


Blev du intresserad av Pysslingen?
Här kan du hitta en Pysslingförskola nära dig.

 

Läs också:
Dags att börja förskolan! Goda råd inför starten

Senast uppdaterad: 2020-05-06