Hur mäter vi kvaliteten på våra förskolor?

Pysslingens systematiska kvalitetsarbete

En sak som vi är mycket stolta över, och som särskiljer oss, är vårt kvalitetssystem där vi kan på djupet jämföra resultat och dra slutsatser om vilka sätt att bedriva verksamheten som är de mest effektiva och ändamålsenliga för våra barn. Det är vi rätt ensamma om inom den svenska utbildningssektorn.

Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utvecklingsområden. Denna öppenhet är ett vägval vi gjort i förvissning om att det ligger en enorm kraft i öppna jämförelser. Öppenheten är viktig för att den triggar oss själva att hela tiden bli bättre, men också för att vårdnadshavare kan se vad de får om de väljer våra förskolor.

Basen i vårt kvalitetsarbete är givetvis att säkerställa att vi följer lagar och förordningar– vi mäter dock ytterligare tre aspekter:

Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?

Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra barn-och föräldrar och andra intressenter med vår verksamhet?

Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra barn efter det att de lämnat verksamheten?

Senast uppdaterad: 2015-08-26