Vad betyder det att förskolan har en läroplan?

Läroplan för förskolan

Läs Läroplanen för förskolan

 

Den ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i vad och hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Det betyder att förskolan, precis som skolan, har ett tydligt uppdrag. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Läroplanens mål talar om inriktningen på förskolans arbete. Läroplanen gäller alla förskolor i hela landet.

En Läroplan är ett styrande dokument som talar om vilka kvaliteter alla förskolor ska kännetecknas av. Den förskola som i allt arbetar utifrån läroplanen skapar den bästa starten för varje barns lärande och utveckling genom skoltiden.

Läroplanen innebär att förskolan har en riktning, dvs mål, för hur förskolans verksamhet ska bedrivas och kvalitetssäkras. Hur Läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola. Läroplanen är också en kvalitetssäkring, när det gäller vad alla barn kan förväntas utvecklas inom, det vill säga nyttan för barnet.

Förskolans läroplan

Senast uppdaterad: 2018-04-15