Hur många pedagoger har vi på våra förskolor?

Pedagogtätheten har absolut betydelse, men ännu större betydelse har hur enhetens pedagoger organiserar sig utifrån de enskilda barnets eller barngruppens behov. En flexibel organisation som kan anpassa sig, och omfördela pedagogtäthet utifrån temporära, tillfälliga eller kanske längre behov är nödvändigt för att varje barn ska få det hon eller han har rätt till. Fråga gärna den förskola du är intresserad av hur de organiserar sina pedagoger.

 

Senast uppdaterad: 2018-04-15