5 tips när du ska välja förskola

Är det dags att välja förskola till ditt barn? Som förälder är det inte alltid lätt att veta vad man ska titta efter. Här har vi samlat några goda råd till dig som står inför förskolevalet.


Skriv ner vad som är viktigt för dig
Tänk igenom vad du vill att förskolan ska kunna erbjuda ditt barn. Vad är viktigt för er familj i valet eller bytet av förskola? Lista gärna upp olika faktorer som är särskilt betydelsefulla för dig, till exempel nära till kommunikationer, ekologisk mat, en särskild inriktning – eller något helt annat.

Besök förskolans webbplats
Hur presenterar sig förskolan på webben? Läs på så att du kan jämföra dina alternativ med varandra.

Boka in en visning eller gå på öppet hus
Boka in ett möte på förskolan för att titta på förskolans miljöer både inomhus och utomhus. Många förskolor erbjuder enskilda visningar eller anordnar öppet hus med jämna mellanrum.

Prata med pedagogerna
Passa på att prata med pedagogerna och ledningen. Hur bemöter pedagogerna dig, varandra och barnen? Det första mötet med förskolan säger mycket och kan ibland bli avgörande för ditt förskoleval.

Hur dokumenteras barnens utveckling?
Ta reda på hur förskolan jobbar med pedagogisk dokumentation. Hur kan du som förälder få inblick i ditt barns tid på förskolan? Använder förskolan något digitalt kommunikationsverktyg, eller sker dokumentationen på annat sätt? Hur ofta är det föräldramöten och utvecklingssamtal – och vilken kommunikation sker däremellan? På vilka sätt kan du vara med och påverka förskolans verksamhet?

Prata med andra föräldrar
Hur upplever andra föräldrar förskolans verksamhet? Be att få prata med föräldrar till barn som redan går på förskolan. Kundenkäter, som finns att läsa på förskolans eller kommunens webbplats, kan ge ytterligare en bild.


Läs mer om Pysslingen Förskolor
Här hittar du alla våra förskolor i Sverige

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-29