Våra öppettider

Öppettider
Alla våra förskolor följer kommunens regler för öppethållande, så kallade ramtider. Det är olika regler i olika kommuner. Se aktuell förskolas webbplats vad som gäller specifikt för varje förskola. Efter familjernas behov läggs pedagogernas scheman så att det är god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Sommarveckor
Vissa av våra förskolor erbjuder alternativa närliggande förskolor under några sommarveckor.

Planeringsdagar/pedagogkonferens
Varje förskola har arbetsplatsträff (APT) en gång per månad efter klockan 16 och planeringsdagar några gånger per år. Då håller förskolan stängt. För dig som har behov av omsorg erbjuds alternativ placering vid dessa tillfällen.

Senast uppdaterad: 2018-11-15