Samverkan med hemmet

 

Det är spännande att höra sitt barn berätta om hur dagen på förskolan har varit. I Pysslingen Förskolor vill vi göra det enkelt för dig att fånga upp ditt barns tankar och upplevelser hemma. Hos oss får du som vårdnadshavare därför tillgång ett smidigt och säkert digitalt verktyg som gör det lätt för våra pedagoger och dig som förälder att samarbeta kring mål, planer och dokumentation på förskolan.

Verktyget ger oss möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt se och samarbeta kring barnens utveckling och lärande på förskolan. Du som förälder kan enkelt ta del av vad som sker hos oss på dagarna och fånga upp ditt barns tankar och reflektioner hemma. Pedagogerna får i sin tur underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.

I verktyget blir både barnets och gruppens utveckling synlig i bild, film, dokumentation och reflektioner. Pedagogerna dokumenterar gruppens och barnens utveckling, direkt på lårplattan eller på dator. Allt kopplas enkelt till läroplanens mål. Reflektioner och utvärderingar finns samlade så att alla berörda kan se dem.

Senast uppdaterad: 2018-11-15