Våra lärmiljöer

Lärmiljöerna i alla våra förskolor är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande och utveckling. På ett medvetet sätt ser våra pedagoger till att både de fysiska och sociala lärmiljöerna blir tillgängliga, stimulerande och utmanande för ditt barn. 

Våra lärmiljöer behöver inte vara bundna till rum, utan är flexibla och utgår från barnens behov och utforskande. Hos oss får pedagogerna möjligheter att förvandla varje miljö till en lärmiljö oavsett om barnen befinner sig på förskolan, i naturen eller i närområdet.

Våra kompetenta pedagoger planerar och organiserar förskolans lärmiljö noga så att den passar barngruppen. Det finns ett syfte med varje material och dess plats, och miljöerna ska ständigt formas och utvecklas utifrån barnens egna frågor och intressen.

En bra lärmiljö skapas varje dag i mötet mellan barn och pedagoger – men det är alltid våra pedagogers medvetna val och förhållningssätt som gynnar barnens lärande. Lärandet kan både arrangeras i aktiviteter och ske spontant i de vardagliga händelserna, till exempel vid påklädningen, toalettbesöket och måltiden.

I vårt arbete för en god barnhälsa är den medvetna utformningen av barnens lärmiljöer en viktig del. I våra förskolor ska lärmiljöerna alltid vara utformade så att varje barn kan må bra, utmanas och utvecklas under hela sin förskoletid.

Senast uppdaterad: 2019-11-26