Våra viktiga värden

Alla våra förskolor formar sin egen pedagogiska inriktning och sina egna arbetssätt utifrån varje barns behov och utifrån förskolans lokala förutsättningar. Det som ändå förenar och genomsyrar alla våra förskolor är våra viktiga värden. Här kan du läsa mer om dem. 

Kultur

Vår kultur präglas av tron på att alla barn kan växa och lyckas. Hos oss är vi också övertygade om att vi är starkast tillsammans och att vi hela tiden – barn som vuxen – lär av och tillsammans med varandra. Vår kultur präglas också av en innovativ anda och en stark tro på att vi bidrar till samhällsnyttan. Genom engagerade möten och ett kompromisslöst fokus på barnens bästa ska vi bedriva ett omsorgsfullt lärande i världsklass.

Barnsyn

Vi vet att människor, och i synnerhet barn, av naturen är kreativa, vetgiriga och nyfikna. Barn lär sig nya saker hela tiden och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla barn och stärks tillsammans med andra. Här kan du läsa mer om vad som utmärker vår gemensamma barnsyn.

Lärmiljöer

Alla våra lärmiljöer är varsamt uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande. Genom ett medvetet förhållningssätt ska våra pedagoger bidra till att de fysiska och sociala lärmiljöerna är tillgängliga, stimulerande, varierade och utmanande för alla barn. Här kan du läsa mer om vad som utmärker våra lärmiljöer.

Utvecklingsinriktade pedagoger

Våra engagerade och utvecklingsinriktade pedagoger är vår största tillgång. Genom en mångfald av tillvägagångssätt ska de skapa inspirerande lärmiljöer och ta tillvara varje barns unika egenskaper och kompetenser. Hos oss ska pedagogerna våga utmana befintliga synsätt och se nya perspektiv. För oss är det viktigt att varje pedagog känner stolthet och en vilja att ta ansvar för en ständig utveckling.

Utvecklingsinriktade chefer och ledare

I Pysslingen Förskolor ska vi ha stolta, professionella  och lösningsfokuserade chefer och ledare som gör skillnad och berör. Våra chefer och ledare har ett tydligt uppdragsfokus och vara bärare av vår kultur, vår barnsyn och våra värderingar.

Bemötande

I Pysslingen Förskolor värnar vi det professionella mötet. Med nyfikenhet och öppenhet ska vi introducera barnens föräldrar i våra verksamheter och ge dem en god upplevelse av förskolans värld. Hos oss möter vi alla synpunkter och funderingar kring vår verksamhet med respekt och förståelse, och vi skapar insyn och delaktighet i vår verksamhet genom en regelbunden dialog med föräldrar.

Senast uppdaterad: 2019-11-26