Pysslingen Förskolor förvärvar Åsöbergets Förskola på Södermalm

Nu står det klart att Pysslingen Förskolor tar över verksamheten på Åsöbergets Förskola på Södermalm i Stockholm. Åsöberget blir därmed Pysslingen Förskolors trettonde förskola i stadsdelen. 

– Det är väldigt roligt att få möjlighet att vidareutveckla ytterligare en förskola i området. Åsöberget står för den mångfald och den barnsyn som vi i Pysslingen Förskolor vill värna och stärka. Vi ser nu fram emot att tillsammans med befintliga medarbetare utveckla förskolan vidare, säger Karianne Stensrud, verksamhetschef.

Pysslingen Förskolor köper Åsöbergets Förskola AB som har drivit verksamhet i lokalerna sedan år 1965. Förskolan är belägen i historiska kulturhus där bland annat Carl Larsson har haft ateljé.

– Förskolan har funnits länge och ligger i fantastiska omgivningar på Söder. Husen är omgivna av en vacker gård där barnen kan leka, odla och utvecklas, berättar Karianne Stensrud.

På förskolan arbetar i dag 20 pedagoger med 92 barn fördelade på sex avdelningar. Här har man en holistisk utgångspunkt för sin pedagogiska idé och arbetar framför allt med inriktningarna drama, bild och form samt ekologi och musik.

Pysslingen Förskolor vill nu stärka förskolans möjligheter att utveckla den pedagogiska verksamheten, både i enlighet med förskolans egna inriktningar men också utifrån läroplanens mål.

– Som en del av Pysslingen Förskolor kommer Åsöberget att få ta del av våra gedigna kvalitetsverktyg och kompetensstärkande utbildningar som vi erbjuder alla våra förskolor och medarbetare, säger Karianne Stensrud.

För mer information kontakta:
Karianne Stensrud, verksamhetschef, Pysslingen Förskolor
karianne.stensrud@pysslingen.se eller 073-665 19 32


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*