Pysslingen Förskolor nominerad till Bättre Skola

För tionde året i rad delar Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ ut kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av regeringen. I år är åtta verksamheter nominerade, en av dem är Pysslingen Förskolor.

– Hela Skolsverige pratar om hur viktigt det är att utveckla undervisningens kvalitet och det är något som Pysslingen Förskolor har jobbat målinriktat och framgångsrikt med i flera år säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Kvalitetsutmärkelsen delas ut till verksamheter inom skolväsendet som bedöms ha kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Utgångspunkten för de bedömningar som görs är de regler om systematiskt kvalitetsarbete som finns i skollagen.

Vem som får ta emot utmärkelsen offentliggörs den 26 januari i samband med Rikskonferensen Bättre Skola.

Här kan du se vilka övriga verksamheter som är nominerade.

Här kan du läsa om hur utvärderingsprocessen går till.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*