Pysslingen Förskolor öppnar i Halmstad

I augusti 2019 öppnar vi en helt ny förskola – Flygaren – i centrala Halmstad. Förskolan, som blir Pysslingen Förskolors första i kommunen, kommer att ha inriktning hälsa och hållbarhet vilket kommer att synas i såväl planlösning och aktiviteter som i mat och lekmaterial.

– Vi är väldigt glada över att få möjlighet att erbjuda fler barn ett omsorgsfullt lärande av hög kvalitet. Halmstad är en växande kommun med utbildning i fokus, och vi ser verkligen fram emot att få vara med och bidra till den utvecklingen, säger Annika Bergh, skolchef i Pysslingen Förskolor.

Trygghet, hälsa och hållbarhet
På Flygaren kommer hälsa och hållbarhet att genomsyra verksamheten. Förskolan kommer att ha en modern och genomtänkt planlösning med noga utvald inredning och hållbart, giftfritt material. Maten som serveras kommer att vara ekologisk och kravmärkt. På den egna gården ska barnen utmanas till lek, rörelse och utforskande. Här byggs bland annat en balansbana, sandlådor, lekhus och en vattenexperimentbana.

Sofia Tannus, förskolechef

– Vi vill skapa trygga, hållbara barn. I ett samhälle där allt fler kontakter sker digitalt vill Pysslingen Förskolor vara med och stärka barnens sociala förmågor så att de kan både skapa och behålla relationer. Vi vill också att barnen ska lära sig att hantera känslor genom att ge dem ett språk som främjar gemenskap, delaktighet och inflytande, säger Sofia Tannus, förskolechef för Flygaren.

Utmanande lärmiljö både ute och inne
En levande och utmanande lärmiljö är en självklarhet i Pysslingen Förskolor. Varje avdelning på Flygaren kommer därför att vara utformad som en verkstad där barnen erbjuds olika spännande stationer för lärande och lek. Närmiljön kommer också att bli en naturlig del av verksamheten.

– Vi kommer att göra regelbundna besök till bland annat Flygareparken, Slottsjorden, Aleskogen, och Galgbergets friluftsområde, berättar Sofia Tannus.

På Flygaren kommer även kontakten med vårdnadshavare att vara central.

– Som vårdnadshavare hos oss på Flygaren får man en noga planerad inskolning och en god insyn i barnens dagar på förskolan vid hämtning, lämning och genom vårt digitala verktyg Schoolsoft. Vi vet att en god kommunikation skapar trygghet både för barn och föräldrar, säger Sofia Tannus.

­Söker Halmstads bästa pedagoger
Just nu rekryteras medarbetare som ska få vara med och starta upp den nya förskolan.

– Vi har redan fått in flera ansökningar. Målet är att hitta Halmstads bästa förskollärare och barnskötare som vill och kan vara med och starta upp Flygaren i linje med vår vision: ett omsorgsfullt lärande i världsklass! säger Sofia Tannus.


För mer information kontakta:

Annika Bergh, skolchef
E-post: annika.Bergh@pysslingen.se
Telefon: 076-100 22 39

Sofia Tannus, förskolechef
E-post: sofia.tannus@pysslingen.se

Fakta om Flygaren
Flygaren byggs på Stockenbergsgatan i Halmstad och kommer kunna erbjuda plats åt 120 barn fördelat på åtta avdelningar. Mer information om Flygaren och hur man ansöker om plats finns på Flygarens webbplats: http://www.pysslingen.se/flygaren.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*