Pysslingen tar över förskolorna Bikupan, Fröhuset och Guldkusten i Östersund

Pysslingen Förskolor och Skolor AB blir ny huvudman för de tre förskolorna Bikupan, Fröhuset och Guldkusten i Östersund. Pysslingens ambition är att fortsätta utveckla förskolornas goda verksamhet och kvalitetsarbete.

– Det som kännetecknar Bikupan, Fröhuset och Guldkusten är en genomtänkt pedagogisk filosofi och ett stort fokus på kvalitet. Det märks väldigt tydligt att barnen utvecklas och är trygga, säger André Wallin, verksamhetschef.

Ägarbytet, som skedde den 15 december, innebär att Pysslingen Förskolor och Skolor tar över huvudmannaskapet från norska Alba Barnehager som drivit förskolorna sedan 2012. Förskolecheferna Agneta Atleström, Maria Wiklund Hedberg  fortsätter att ansvara för den pedagogiska verksamheten.

– Agneta, Maria och Emma har ett engagemang för verksamheterna som tillsammans med alla medarbetare smittar av sig. Det är imponerande förskolor och vi i Pysslingen är otroligt glada över att nu få vara en del av dem, säger André Wallin.

På de tre förskolorna går i dag 190 barn i åldrarna 1-5 år. Pedagogiken är inspirerad av den italienska Reggio Emilia-filosofin. Utifrån Pysslingens storlek och styrka kommer Bikupan, Fröhuset och Guldkusten ges möjlighet att ta nästa steg och ytterligare förstärka verksamheten i Östersund.

– Vår ambition är att verksamheten fortsätter att drivas i samma riktning som tidigare och att förskolorna fortsatt ska kunna ta emot studiebesök och driva pedagogisk utveckling lokalt och nationellt. Vi tänker också att övriga verksamheter i Pysslingen ska få möjlighet att ta del av kompetensen och erfarenheten som finns i Östersund, säger André Wallin.

För mer information om förskolorna läs mer här. Inom kort kommer information även finnas här på http://www.pysslingen.se.

 

För mer information kontakta:
André Wallin, Verksamhetschef Pysslingen Förskolor och Skolor AB
E-post: andre.wallin@pysslingen.se, Telefon: +46 8 794 42 69


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*