Två chefer berättar: Så jobbar vi med modersmål och flerspråkighet

Namn: Mia Roos
Arbetar som: Utvecklingschef i förskoleområde Solna, Stockholm

Flerspråkiga barn i förskolan ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, säger läroplanen. Hur arbetar ni på dina förskolor för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling?
– I vårt förskoleområde i Solna har vi startat ett fördjupningsarbete på två förskolor under läsåret 17/18. Pedagogerna påtalade i höstas att de att upplevde ett nytt läge i barngrupperna, det var fler språkliga möten där både barn och vårdnadshavare hade ett annat modersmål än svenska. Därför bestämde vi oss för att arbeta med att fördjupa våra kunskaper kring ett kvalitativt arbete med flerspråkighet och kulturell identitet. Det arbetet består av olika delar: dels att fördjupa pedagogernas kunskaper genom att läsa och på andra sätt ta del av andra förskolors erfarenheter, dels att med stor ödmjukhet och i samverkan med hemmet hitta våra vägar in i hur vi vill arbeta framåt. I dag är det 9 avdelningar som är med i projektet och nästan alla har valt olika ingångar. Det centrala har varit att fokusera på ett språkstärkande arbete generellt, hur vi lockar in barnen i goda sammanhang för språk och kommunikation. Sedan har varje avdelning valt att koppla på egna metoder där barnens olika språk och bakgrund får berika arbetet.

 

Hur involverar ni barnens föräldrar eller hemmet i undervisningen för att stärka barnens kulturella identitet och modersmål?
– Under projektets gång så har alla diskussioner kantats av att vi som förskola och pedagoger hela tiden behöver vara vaksamma så att vi involverar varje enskild individ. Det är viktigt att arbetet hela tiden har en stark koppling till vårt värdegrundsarbete så att vi inte faller in i generaliserande mönster. Vi är i process, vilket innebär att vi ständigt utvärderar det arbetet som vi gör. Det vi kan se såhär långt är att arbetet stärker vår samverkan med hemmet,  eftersom man som vårdnadshavare på ett tydligt sätt bidrar till våra verksamheter med just sina unika kunskaper. Vi ser också att barnen blir stärkta i sin identitet och att arbetet väcker en nyfikenhet inför andra människor.


Namn: Sofia Tannus
Arbetar som: Förskolechef i förskoleområde Skåne Norra

Flerspråkiga barn i förskolan ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, säger läroplanen. Hur arbetar ni på dina förskolor för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling?
– Vi förstärker de vanligaste orden som till exempel ”tack” genom att säga tack även på modersmålet. Sedan går vi till biblioteket i Helsingborg som har sagoläsning på olika språk och vi använder oss även av appen Polyglutt där det finns en uppsjö av böcker inlästa på olika språk. Vi skapar möjligheter för barnen att använda sig av sitt modersmål i olika sammanhang, till exempel under samlingarna. Vi vill stärka dem och se till att de får känna sig stolta över att de inte bara kan ett språk utan kanske två eller tre.

 

Hur involverar ni barnens föräldrar eller hemmet i undervisningen för att stärka barnens kulturella identitet och modersmål?
– En gång om året, på FN-dagen, har vi en stor matmarknad där barnens vårdnadshavare kommer med rätter från deras respektive hemland. Vi pratar, äter och skrattar tillsammans och delar erfarenheter kring vår matlagning. Vi lyssnar även på musik från respektive hemland. Vi har också haft föräldrar som kommit och läst för oss på förskolan på deras modersmål och även pratat om sina traditioner, till exempel hur man firar jul och nyår.

 

 


  1. Avatar Rabab skriver:

    Intressant ämne och leder till att stimuleras barnen språk på ett roligt sätt samt barnen känner sig mer trygga när de använder sig av sina modersmål

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*