Vår barnsyn

Hos oss i Pysslingen Förskolor har vi en tydlig gemensam barnsyn. Den innebär att vi värnar om ditt barns kreativitet och naturliga nyfikenhet, att vi synliggör lärandet i alla situationer under ditt barns dag på förskolan och att vi ser till att ditt barn får möjlighet att samarbeta och utveckla kunskaper tillsammans med andra. 

Barn är kreativa och nyfikna
I Pysslingen Förskolor vet vi att barn är kreativa och nyfikna. Hos oss värnar och stimulerar vi ditt barns naturliga kreativitet, lust att utforska och vilja att lära sig mer. Här ska lärandet vara en aktiv process som utgår från ditt barns egna frågor och idéer.

Barn lär och utvecklas hela tiden
I Pysslingen Förskolor vet vi att ditt barn ständigt lär och utvecklas i alla situationer under dagen. Därför synliggör vi lärandet i alla vardagssituationer och händelser, både i de spontana och de planerade.

Barns kunskaper stärks i mötet
I Pysslingen Förskolor är vi också övertygade om att ditt barns naturliga förmåga att utveckla kunskap stärks när ditt barn får möjlighet att skapa och samarbeta tillsammans med andra. Därför värnar vi mötet som en viktig plats där ditt barns egenskaper och kunskaper får utvecklas.

Här kan du läsa om alla våra viktiga värden.

Senast uppdaterad: 2017-10-29