Vittra Sjöstaden blir en del av Pysslingen Förskolor

Pysslingen Förskolor och Vittra har kommit överens om att förskolan Vittra Sjöstaden ska bli en del av Pysslingen Förskolor. Huvudmannabytet kommer att ske den 1 juli 2019.

Vittra Sjöstaden är sedan hösten 2018 en fristående förskola. Eftersom Vittras grundläggande idé är att driva förskolor som är integrerade i en grundskola har man beslutat att Vittra Sjöstaden ska bli en del av Pysslingen Förskolor.

– Pysslingen Förskolor har ett samlat fokus på att utveckla fristående förskolor, och har tagit över flera Vittraförskolor med mycket gott resultat de senaste åren. Därför känner vi oss helt trygga med beslutet, säger Torbjörn Jansson, skolchef i Vittra.

Malin Castren kommer att bli förskolechef för Sjöstaden i samband med huvudmannabytet som sker den 1 juli 2019. Sjöstaden kommer att ingå i Pysslingen Förskolors förskoleområde Nacka, tillsammans med förskolorna Hedvigslund, Kyrkviken, Järven och Smörblomman.

– Det ska bli väldigt roligt att få välkomna Sjöstadens medarbetare och vårdnadshavare till Pysslingen Förskolor. Sjöstaden har en mycket fin verksamhet och det ska bli ett nöje att tillsammans med mitt ledningsteam få ta över ledarskapet efter Ole Hass, som gjort ett fantastiskt arbete med förskolan.

Alla tillsvidareanställda på Sjöstaden erbjuds anställning i Pysslingen Förskolor som, liksom Vittra, är en del av AcadeMedia. Medarbetare och vårdnadshavare har informerats om huvudmannabytet.


Kontaktpersoner
Torbjörn Jansson
Skolchef Vittra
torbjorn.jansson@academedia.se

Jeanette Elgén
Skolchef Pysslingen Förskolor
jeanette.elgen@pysslingen.se

 

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*