Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välkommen till Galären Skola

Med omtanke och fokus på kunskap rustar vi våra elever för framtiden

Galären Skola har elever från förskoleklass till åk 9 och ligger på Arenavägen 11, Rosenholm. När eleverna går ut från oss, ska de vara mycket väl rustade för livet efter grundskolan. Vår pedagogiska idé och vårt arbetssätt bygger på att pedagogerna arbetar med omtanke om eleverna för en tillgänglig och trygg lärmiljö. Alla vuxna är goda förebilder och arbetar på att bygga relationer. Vi arbetar hårt tillsammans för att alla elever ska må bra, utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar samt bli väl rustade för framtiden.

Skolans profil Hälsa&Idrott genomsyrar hela vår verksamhet från förskoleklass till åk 9. Dessutom kan du från åk 4 välja att fördjupa dig i antingen Hälsa&Idrott, Dator&Teknik eller Kultur&Musik.

Välkommen till oss i höst!

Kontakta oss

Sjukanmälan Görs på Schoolsoft

E-post galarenskola@pysslingen.se

Facebook Galären Skolas Facebooksida

Rektor Jennie Martinsson | 070-983 06 71

Här hittar du oss

Nyheter från Galären Skola