Arbetssätt och profiler

Med omtanke och fokus på kunskap rustar vi våra elever för framtiden!

Galären Skolas vision ovan innebär att när eleverna går ut från oss, ska de vara mycket väl rustade för livet efter grundskolan. Vår pedagogiska idé och vårt arbetssätt bygger på att pedagogerna arbetar med omtanke om eleverna för en tillgänglig och trygg lärmiljö. Alla vuxna är goda förebilder och arbetar på att bygga relationer. Varje elev har en egen mentor och ingår i en åldersblandad mentorsgrupp. Vi arbetar självklart utifrån läroplanen, målstyrt och i projekt och teman. Aktiviteter och variation i arbetssätt vävs in i undervisningen utifrån elevernas behov och intressen. Vi har ett ämnesövergripande förhållningssätt, med flexibla läromedel och IT i undervisningen. Vi arbetar hårt tillsammans för att alla elever ska må bra, utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar samt bli väl rustade för framtiden.

Vi är Karlskronas äldsta friskola som just firat 20-årsjubileum. Ht-19 tar vi nästa steg i vår utveckling och flyttar hela vår verksamhet till Rosenholm samt gör en extra satsning på hälsa och idrott för alla våra elever. Detta innebär att hela skolan kommer ha Hälsa&Idrottsprofil, alla elever kommer att ha extra idrottslektioner på schemat enligt: F-3 2ggr/vecka, åk 4-9 3ggr/vecka. Utöver detta erbjuder vi profiltid på 1,5-2h/vecka varje vecka då eleverna kan fördjupa sig i sina intressen. Tidigare har dessa profiler kallats Hälsa & Idrott, Kultur & Musik och Dator & Teknik. Nu kan alla elever i åk 4-9 välja mellan alla profilerna eftersom vi ligger i samma lokaler! Så hela skolan kommer ha Hälsa&Idrotts-profil och på profiltiden kan man välja att fördjupa sig i något av spåren: Idrott, Musik, IT/Programmering eller Studier. Läs mer om dessa spår nedan.

Självklart behåller vi vårt beprövade grundkoncept kring vår pedagogisk idé, arbetssätt, klasstorlekar och mentorsgrupper som under alla år gett goda resultat. Skolan har dokumenterat goda resultat såsom betyg, meritvärden och resultat på nationella prov i jämförelse med både resten av kommunen och riket.

Skolans profil Hälsa & Idrott genomsyrar hela vår verksamhet från F till år 9. Dessutom kan du från åk 4 välja att fördjupa dig i något av nedanstående spår, läs mer här:

Hälsa & Idrott åk 4-9

IT/Programmering åk 4-9

Musik åk 7-9

Studier åk 7-9 – Detta spår är nytt inför ht-19. Här handlar det om att få möjlighet att fördjupa sig i sina studier i svenska, engelska, matematik, SO eller NO. På profiltiden väljer eleverna ämne efter intresse och/eller behov och får då möjlighet till antingen utmaningar eller stöd utefter sina önskemål och förutsättningar.

Senast uppdaterad: 2019-03-04