Förskolan

Hamnskolan har förskolor på två adresser, Färgargårdstorget 46, Skutan, samt Vintertullstorget 2, Briggen. Färgargårdstorgets förskolelokal ligger i botten av ett lägenhetshus som är en bostadsrättsförening, förskolan har funnits sedan 2000. Vintertullstorgets förskolelokal vetter mot Stora Blecktornsparken och angränsar till skolans lokaler förskolan och skolan har funnits sedan 2000.

Skutan på Färgargårdstorget 46 ser ut på följande sätt:

Avdelningen Kobben
15 barn 1-3 år, 3 pedagoger
Avdelningen Bojen
15 barn 1-3 år, 3 pedagoger
Avdelningen Fyren
18 barn 4-5 år, 3 pedagoger

Öppettider: 7.30-17.30

Skutan rymmer 50 barn och vid fullbelagd förskola förskola har vi tre pedagoger på varje avdelning med minst en utbildad förskollärare.
Skutan har en innergård som delas med en annan förskola samt Barnängsparken bakom förskolan, där den mesta av utomhusvistelsen sker. Man kan även ta promenader till parker i närområdet och hälsar ibland på i Blecktornsparken där Skatan och skolan håller till.

Briggen på Vintertullstorget 2 ser ut på följande sätt:

Avdelningen Bryggan 
15 barn 1-3 år, 3 pedagoger
Avdelningen Jollen
15 barn 1-3 år, 3 pedagoger
Avdelningen Ankaret 
18 barn 4-5 år, 3 pedagoger.

Öppettider: 6.30-17.30

Briggens 4-5 åringar är i Blecktornsparken för det mesta, men gör ofta utflykter till olika grönområden i Stockholm.
Briggens yngre barn går till lekparker i närområdet för sin utomhusvistelse.

Förskolan använder Funktionell Kvalitet som ett levande verktyg för att säkerställa i vilken mån vår förskola lever upp till läroplanens mål. Vi har 8 områden som utvärderas terminsvis. De olika områdena är Normer & Värden, Matematik, Lek, Kultur, Språk & Kommunikation, Naturvetenskap och Teknik, Barns inflytande och Skapande. Vid personalmöten har pedagogerna fokusområden som kontinuerligt lyfts.
Förskolans lokaler är noggrant planerade för att möta barnens intressen, fantasi och lekglädje.

Följ länken för att läsa mer om föräldraavgiften i förskolan: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/Avgifter/ 

10520695_349993565160519_4497707849043294926_o 10688441_347503638742845_7189841603620168953_o 10679908_349563688536840_8320919970141337957_o

 

Senast uppdaterad: 2017-09-05