Öppettider

Skutan på Färgargårdstorget 46
Öppettider 7.30-17.30

Briggen på Vintertullstorget 2
Öppettider 6.30-17.30

Förskola skall kunna tillhandahållas alla vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden 6:30-18.30.
Ramtiden är den maximala öppettid en förskola ska kunna erbjuda. Både hel- och deltidsplatser ska kunna erbjudas. Föräldrarnas behov av öppethållande ska kontinuerligt följas upp av huvudmannen.
Föräldrars förändrade behov av öppethållande ska mötas omgående med hänsyn till de enskilda omständigheterna.

Har du behov av omsorg utanför våra öppettider så lämnar du in en anmälan till förskolechef. Handläggningstid för att ändra barnets tid i omfattning från deltid till heltid är 2 månader.

Senast uppdaterad: 2017-10-02