Fritidshem och fritidsklubb

Hamnskolans Förskolor och Skola erbjuder heldagsomsorg, vid skoldagens slut tar fritids för F-3 vid, så även fritidsklubben för år 4-6. Åk F-3 har en fritidskontakt knuten till sig hela skoldagen.

På den lugna leken inomhus erbjuder vi spela, bygga, rita och läsa och det finns möjlighet till fri lek på fritids varje dag. Tillsammans med skolan jobbar vi mot att nå målen i läroplanen. Vi skriver pedagogiska planeringar och följer upp vår verksamhet.

Det är en månads uppsägningstid på fritidshemmet och fritidsklubben.

Hemsida1 Hemsidan2 Hemsida3 Hemsida4 Hemsidan5

Senast uppdaterad: 2017-09-12