Om oss

Hamnskolans Förskolor och Skola har öppna lokaler som bjuder in till att barn och elever möts över åldersgränserna i både lek och lärande.
Vi har en stor ateljé där det finns utrymme för syslöjd, träslöjd och bild & form.
Utomhusaktiviteter sker genom regelbundna utflykter, på raster och i idrottsundervisningen. Vi utforskar Stockholm genom besök på teatrar, museer, bibliotek, parker och naturområden såsom Isbladskärret och Hellasgården.
På raster och i många av utomhusaktiviteterna använder vi Blecktornsparken som angränsar direkt till skolan.
På Skutan använder vi förskolans innergård.
Skatan avdelning använder Blecktornsparken och åker på utflykter varannan vecka.
Vi har vår egen kock i huset som lagar god och näringsrik mat tillsamans med två biträden – nästan all mat lagas från grunden mycket av den är ekologisk. På Hamnskolan serveras varje morgon frukost och mellanmål innan fritids startar.

Elevvårdsteamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog samt en lärare. Teamet träffas en gång i veckan, tillsammans med skolläkaren en gång i månaden, och följer upp samtliga ärenden.

Regelbunden information genom veckobrev i skolan, nyhetsbrev i förskolan, samt månadsbrev från fritids. Samtliga plubliceras i bloggfunktionen i Unikum.

Förskoleplatser: 100
Elevplatser: ca 170

För att ställa ditt barn i kö, tryck på läken ”ställ dig i kö” här till höger.
Varmt välkommen till Hamnskolans Förskolor och Skola!
Senast uppdaterad: 2014-08-26